Dịch vụ M&E

Công ty Cơ điện VLT Nhà thầu hàng đầu về cơ điện
Công ty cổ phần cơ điện VLT là nhà thầu cơ điện hàng đầu tại Việt Nam với kinh nghiệm thi công công trình M&E trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, thương mại và công nghiệp
VLT thực hiện hàng trăm công trình trên khắp mọi miền của đất nước, trong đó có nhiều công trình lớn của Việt Nam, Luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ và giá cả hợp lý.

Các dịch vụ chủ yếu:
1-Thiết kế chi tiết
2-Cung cấp
3-Lắp đặt
4-Thử nghiệm vận hành
5-Hướng dẫn sử dụng hệ thống
 

 

 

Về đầu trang
http://vltme.com/