Tầm nhìn

Tầm nhìn:
► Tạo dựng giá trị đích thực.
Sứ mệnh:
► VLT mang đến cho cộng đồng các sản phẩm tiện ích, dễ sử dụng, thân thiện với môi trường.
Giá trị cốt lõi:
► Cam kết: Vì mục tiêu phát triển bền vững không bao giờ lùi bước , vượt qua mọi thách thức, vì lợi ích khách hàng, đối tác, cổ đông, cộng đồng địa phương và môi trường kinh doanh.
► Hợp tác: Tinh thần xuyên suốt trong mọi quan hệ của VLT, khuyến khích phát triển nghề nghiệp và tôn trọng cá tính, chia sẻ cơ hổi phát triển nhóm, đội, cá nhân là phương pháp làm việc tốt nhất.
► Tôn trọng: VLT luôn đề cao các cá nhân và tính đa dạng, lắng nghe để hiểu mọi người, tiếp nhận mọi góp ý với sự tôn trọng và tin tưởng.
► Sáng tạo: phát huy mọi sáng tạo vì sáng tạo là phương thức để tồn tại và thành công.
► Học tập: Tạo dựng tổ chức luôn học hỏi và nhìn về tương lai, những sai sót là cơ hội để hoàn thiện bản thân và vươn lên.

 

 

Về đầu trang
http://vltme.com/